Aspecte generale

Medierea va ofera posibilitatea de a rezolva conflictele in care va gasiti, inclusiv in cazuri penale, printr-o abordare cooperativa si utilizarea de catre mediator a unor metode care sunt bazate pe negociere si comunicare, acestea servind in mod exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmarite de partile aflate in conflict si aflate la masa medierii. Este importat sa cunoasteti si faptul ca aveti posibilitatea ca pe parcursul desfasurarii procedurii de mediere in cazuri penale, aveti dreptul de a fi asistat de un avocat ori de alte persoane in conditi agreeate de comun acord.

De asemenea, in abordarea unei proceduri mediere in cazuri penale puteti fi reprezentat de alta persoane care in conditiile legale pot face acte de dispozitie in numele si pe seama dumneavoastra. Medierea in cazuri penale este o procedura caracterizata prin condifentialitate fata de terti, sustinerile realizate in acest cadru neputand fi folosite drept probe nici in cadrul unei proceduri judiciare, nici in cadrul unei proceduri arbitrale. Cand partile ce au participat la o procedura de mediere in cazuri penale au ajuns la o intelegere, se va redacta un acord scris (acordul de mediere) care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea, a caror valoare probatorie echivaleaza cu cea a unui inscris sub semnatura privata. Daca partile doresc sa confere o putere probatorie mai mare inscrisului prin care s-a realizat procedura de mediere cazuri penale, conform legii, partile pot solicita notarului public autentificarea intelegerii lor. Actul intocmit astfel de notarul public, are puterea de titlu executoriu. De asemenea, partile se pot infatisa la instanta judecatoreasca pentru a cere sa se dea o hotarare care sa confinteasca sau sa valideze intelegerea lor. Cu privire la competenta, aceasta apartine fie judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere (locul unde se afla sediul mediatorului), fie judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta, ori, dupa caz, sediul oricare dintre parti. Hotararea astfel obtinuta constituie titlu executoriu.