Aspecte generale

Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, protejează copilul și interesele superioare ale acestuia, pe plan internațional, împotriva efectelor dăunătoare ale unei deplasări sau neînapoieri ilicite și stabilește proceduri în vederea garantării imediatei înapoieri a copilului în statul reședinței sale obișnuite, precum și asigurării protecției dreptului de vizitare.

Caracterul ilicit este dat de violarea de către unul din părinți sau de către un terț, a unui drept privind încredințarea copilului.

Scopul procedurii reglementată de Convenție este acela de a garanta înapoierea imediată a copilului în statul de reședință obișnuită și de a asigura protecția dreptului de vizitare.

Activitatea noastră este una complexă, de nișă în care interferează mai multe domenii ale dreptului, inclusiv dreptul penal.

Important de știut este faptul că în cazurile de răpire internațională de copii este important ca partea văduvită de prezența copilului să acționeze de urgență întrucât Convenția prevede un termen de introducere a cererii de înapoiere a minorului.

Conexe cereri de înapoiere a minorului pot fi cereri pe cale de ordonanță președințială privind stabilirea domiciliul minorului, stabilirea provizorie a dreptului la legături personale, stabilire contribuție de întreținere, suplinire acord părăsire statul de reședință provizorie, cereri de executare silită, plângeri penale.

O multitudine de astfel de situații au fost soluționate pe calea medierii cu consecința reunirii familiilor și înapoierii minorilor pe teritoriul statului de reședință obișnuită.

Cu ce vă putem ajuta:

  • Reprezentare în fața Autorităților Centrale
  • Formulare și susținere Cerere de Înapoiere a minorilor
  • Reprezentare pe Ordonanță Președințială și Fond
  • Divorț, Exercitarea autorității părintești, Menținere legături personale
  • Asistență în cazul procedurilor de Executare silită