• Constitutia Romaniei
 • Legea 202/ 2010
 • Legea nr.287/2009 privind Codul Civil (NCC)
 • Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil (LPA)
 • Noul Cod de procedura civila
 • Noul Cod penal
 • Codul de procedura penala
 • Legea Societatilor Comerciale republicata (Legea nr.31/1990)
 • Legea Insolventei (Legea nr. 85/2006)
 • Legea concordatului judiciar
 • CAEN Rev 2
 • COR 2012
 • Statutul profesiei de avocat
 • Codul deontologic

CONSENSUS FACIT LEGEM

DURUM HOC EST SED ITA LEX SCRIPTA EST

LEX NON DISTINGUITUR NOS NON DISTINGUERE DEBEMUS

AEQUITAS NUNQUAM CONTRAVENIT LEGEM

Reproducerea partiala sau integrala a paginilor acestui website, precum si distribuirea sub orice forma si prin orice mijloace a continutului acestora este permisa numai cu acordul scris al detinatorilor drepturilor de autor.

© 2015 Legali.ro