• Asistenta si reprezentare extrajudiciara
  • Redactare contracte sau alte documente si consultanta juridica aferenta;
  • Asistenta si reprezentare in fata autoritatilor (inclusiv notariate);
  • Intocmire, redactare si atestare a contractelor sau a altor documente;
  • Concileri si tranzactii
 • Asistenta si reprezentare judiciara
  • Achizitii imobiliare
  • Iesiri din indiviziune
  • Reziliere si rezolutiuni contractuale
  • Executare silita
  • Litigii privitoare la coproprietate
 • Intocmire, redactare si atestare contracte comerciale
 • Concilieri, negocieri, tranzactii
 • Recuperare creante, verificarea solvabilitatii debitorului, drept comun si proceduri speciale)
 • Asistarea si reprezentarea in procedura concordatului si insolventei
 • Asistare si reprezentare in litigii privind incalcarea obligatiilor cotractuale comerciale
 • Domicilieri sedii sociale
 • Intocmire si redactare acteconstitutive, hotarari AGA, acte aditionale
 • Infiintarea de sociatii si fundatii, ONG-uri
 • Asistarea si reprezentarea la ORC: constituiri societati comerciale, inregistrare de mentiuni (modificarea obiectului de activitate, majorari si reducere de capital social, inregistrare sedii secundare, infiintari reprezentante, filiale, sucursale, puncte de lucru,cesiuni de parti sociale, suspendare a activitatii, lichidari voluntare, schimbarea formei juridice, etc.)
 • Asistare si reprezentare in activitatea curenta a agentilor comerciali
 • Asistare si reprezentare in cadrul litigiilor nascute intre asociati
 • Asistenta si consultanta juridica privind raporturile si relatiile de munca
 • Asistenta juridica privind litigiile raporturilor de munca
 • Redactarea contractelor, acordurilor si notificarilor
 • Asistenta si reprezentare juridica in elaborarea, redactarea si negocierea contractelor de munca
 • Asistenta juridica pentru elaborarea clauzelor de exclusivitate, calificare profesionala, mobilitate si confidentialitate
 • Asistare si reprezentare in procedura desfacerii casatoriei in cauze cu elemente de extraneitate (dintre cetateni starini si romani)
 • Partaj judiciar
 • Incredintare minori, stabilirea sau tagaduirea paternitatii, stabilirea obligatiilor de intretinere
 • Asistenta si reprezentare juridica in actiuni care vizeaza raporturi reglementate de dreptul familiei
 • Redactari de actiuni, intampinari, cereri, ordonante
 • Inregistrari de marci si brevete
 • Asistenta in procedura litigioasa
 • Asistenta juridica privind creatia, utilizarea, licentierea si exploatarea Proprietatii Intelectuale
 • Asistenta si reprezentare juridica privind dispute asupra Proprietatii Intelectuale, concurenta neloiala si practici neloiale
 • Onorariile vor fi stabilite in functie de complexitatea spetei, timpul acordat si volumul de munca necesar in vederea executarii mandatului, cheltuielile ocazionate in executarea mandatului, etc.
 • Onorarile pot fi fixe, orare, tip abonament, onorarii de succes, onorarii rezultate din combinarea celor mentionate anterior.

CONSENSUS FACIT LEGEM

DURUM HOC EST SED ITA LEX SCRIPTA EST

LEX NON DISTINGUITUR NOS NON DISTINGUERE DEBEMUS

AEQUITAS NUNQUAM CONTRAVENIT LEGEM

Reproducerea partiala sau integrala a paginilor acestui website, precum si distribuirea sub orice forma si prin orice mijloace a continutului acestora este permisa numai cu acordul scris al detinatorilor drepturilor de autor.

© 2015 Legali.ro