• Legea 202/ 2010
 • Codul european de conduită pentru mediatori
 • Hotărârea 2450/06.08.2011 privind modificare ROF.
 • Hotărârea 2570/24.08.2011 privind modificare ROF.
 • Hotărârea 2247/29.07.2011 privindmodificarea ROF.
 • Ordin nr. 2220/C pentru validarea membrilor primului Consiliu de Mediere
 • Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor
 • Standardul ocupaţional al mediatorului
 • Hotărârea nr.12 din 07.09.2007 pentru aprobarea Standardului de formare a mediatorului
 • Directiva privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala
 • Directiva Servicii
 • Ordinul nr.2.772/C din 13 octombrie 2009 privind validarea membrilor Consiliului de mediere
 • Lege nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator
 • OG nr.13/2010 pentru transpunerea Directivei servicii
 • Ghidul de mediere pentru magistrati
 • Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr. 202/2010.
 • Hotararea nr. 263/19.03.2010 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de medierea aprobat prin Hotararea nr. 5/2007
 • Hotărârea 179/19.02.2010 Completare Hot. 1374/25.09.2009, privind denumirea Asociaţilor profesionale ale Mediatorilor.
 • Regulament de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de mediere

CONSENSUS FACIT LEGEM

DURUM HOC EST SED ITA LEX SCRIPTA EST

LEX NON DISTINGUITUR NOS NON DISTINGUERE DEBEMUS

AEQUITAS NUNQUAM CONTRAVENIT LEGEM

Reproducerea partiala sau integrala a paginilor acestui website, precum si distribuirea sub orice forma si prin orice mijloace a continutului acestora este permisa numai cu acordul scris al detinatorilor drepturilor de autor.

© 2015 Legali.ro