• Medierea reprezinta o modalitate alternativa a solutionarii conflictelor. Partile pot apela la mediere atat anterior, cat si ulterior declansarii unui conflict in instanta, atat din proprie initiativa, cat si la sugestia instantelor de judecata.
 • Procesul de mediere este condus de mediator, persoana specializata, neutra si impartiala care asista partile in disputa si faciliteaza comunicarea intre parti in procesul de negociere in vederea gasirii propriilor solutii.
 • In situatia in care conflictul face obiectul unui dosar pe rolul instantelor de judecata, in cazul solutionarii conflictului prin mediere, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei de timbru achitate pentru declansarea actiunii judiciare.

Medierea poate fi utilizata in solutionarea conflictelor:

 • de drept civil : pretentii, partaje, revendicari, granituiri, etc
 • dreptul familiei: divorturi, incredintari minori, obligatii de intretinere etc
 • drept penal: plangeri prealabile
 • litigii de munca: drepturi banesti etc
 • litigii comerciale: si orice alta disputa ce poate fi supusa medierii in conformitate cu dispozitiile Legii 192/2006 si CEDO

Avantajele conferite de mediere :

 • Medierea este rapida
  Timpul de rezolvare al conflictului in cadrul unui proces de mediere este mult mai redus fata de cel al solutionarii in instanta.
 • Medierea este o procedura informala
  Procesul de mediere nu se desfasoara conform unei proceduri, cum este cazul proceselor in instanta
 • Restituirea taxei de timbru
  Partile pot apela la procedura medierii atat anterior, cat si ulterior declansarii unui conflict in instanta, atat din proprie initiativa,cat si la recomandarea instantelor de judecata. In cazul solutionarii conflictului prin mediere, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei de timbru achitate pentru declansarea actiunii judiciare. Astfel, medierea este mai putin costisitoare decat un proces in instanta.
 • Medierea este confidentiala
  Sesiunile de mediere nu sunt publice si nu poate fi dezvaluit nimic din ceea ce se discuta in timpul medierii.
 • Vor fi stabilite functie de natura si complexitatea conflictului, numarului de subiecti, timpul acordat si avantajele conferite de obtinerea rezultatelor.
 • In situatia in care nu s-a convenit altfel, onorariile vor fi suportate in mod egal de catre parti.

CONSENSUS FACIT LEGEM

DURUM HOC EST SED ITA LEX SCRIPTA EST

LEX NON DISTINGUITUR NOS NON DISTINGUERE DEBEMUS

AEQUITAS NUNQUAM CONTRAVENIT LEGEM

Reproducerea partiala sau integrala a paginilor acestui website, precum si distribuirea sub orice forma si prin orice mijloace a continutului acestora este permisa numai cu acordul scris al detinatorilor drepturilor de autor.

© 2015 Legali.ro